Re-integratie

Als een medewerker niet kan re-integreren bij zijn werkgever door (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid heeft dit vaak grote impact op de persoon. De menselijke impact en financiële gevolgen kunnen groot zijn het is daarom van belang dat uw medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk raakt. We noemen deze trajecten ook wel re-integratie 2e spoor. Indien na beoordeling van het UWV een dergelijk traject wordt ingezet wordt dit re-integratie 3e spoor genoemd.

Het loopbaan traject 2e spoor wordt opgestart nadat wij een formele opdracht hebben gekregen van de huidige werkgever van de kandidaat. Om direct schade te beperken wordt door FIT Loopbaan Advies & Begeleiding een participatieverzoek ingediend bij de verzekeraar van onze opdrachtgever. In veel gevallen wordt ca. 40% van de kosten door de verzekeraar vergoed. Wij werken op basis van No cure, Less Pay, dit betekent dat onze opdrachtgever pas het volle bedrag betaald als wij onze opdracht succesvol hebben afgerond.

Hoe wordt het loopbaan traject 2e spoor uitgevoerd?

Dit kan per kandidaat verschillen. Wat kan iemand zelf doen en wat is aanvullend vanuit ons nodig? Termen als ‘eigenaarschap’ en de kortste weg naar werk zijn bij een loopbaantraject 2e spoor belangrijk. In de wet ligt namelijk vast dat een zieke werknemer zelf ook actief dient bij te dragen aan zijn/haar herstel en terugkeer in het werk. Alles moet worden ingezet om de werknemer zo snel als mogelijk weer aan het werk te krijgen en te zorgen dat iemand niet afhankelijk raakt van een uitkering. De opdracht die FIT Loopbaan Advies & Begeleiding zichzelf oplegt is tevens het beperken van de loonschade voor onze opdrachtgever, immers zodra de kandidaat weer aan het werk raakt, stopt de loonschade voor de opdrachtgever.

De kandidaat krijgt een vaste loopbaan begeleider toegewezen. Per deelnemende kandidaat wordt een op maat gemaakt traject doorlopen. Voor de een is dit het concreet zoeken naar vacatures voor de ander is een assessment, sollicitatie training of coaching.

Wij hebben succesvol kandidaten begeleid op alle niveaus en binnen een grote diversiteit aan branches.

Belangrijk element is het ‘eigenaarschap’ waarbij wij de kandidaat voornamelijk stimuleren veel zelf te doen. Dit wordt uiteraard afgestemd op wat de betreffende kandidaat kan.

Meer informatie