Assessment

Een assessment is een beoordelingsprogramma dat sollicitanten of kandidaten moeten doorlopen om voor een bepaalde functie aangenomen te worden of om te bepalen of zij over ontwikkelbare talenten beschikken. Een assessment kan soms deel uitmaken van de sollicitatieprocedure van veel grotere bedrijven en van de overheid, en wordt dan vaak uitbesteed aan gespecialiseerde adviesbureaus. FIT Loopbaan Advies & Begeleiding voert op basis van maatwerk afgestemd op de vragen van de opdrachtgever deze toetsingen en beoordelingen uit.

Meer informatie