Loopbaanadvies

De regie nemen in je loopbaan zal duurzame inzetbaarheid vergroten. Zit ik op mijn plek? Waar krijg ik echt energie van? Ligt mijn toekomst  nog wel bij mijn eigen werkgever? Als het werk alleen maar energie kost loopt men het risico op een  “Bore out” en neemt het risico op verzuim toe. Medewerkers die hun talenten optimaal kunnen inzetten en werken aan een fijne loopbaan zullen productiever zijn en dragen bij aan een meer gezond en plezierig werkklimaat. Bij FIT Loopbaan Advies & Begeleiding wordt uw medewerker professioneel begeleid in het verkennen van de mogelijkheden en maken van de juiste loopbaan keuzes.

Veel mensen zijn uiteindelijk in werk belandt dat nooit een bewuste keuze is geweest. “ik ben er gewoon ingerold”.  Veel van ons kennen ook wel de momenten dat je nadenkt over wat wil ik nu echt? Moet ik dit dan nog de komende jaren blijven doen? Is er niet meer, dan alleen maar geld verdienen? Ik wil meer betekenisvol werk doen, een andere footprint achterlaten.

Niet zelden komen dit soort vragen ook naar boven na een “event” in het leven. Ziekte, verlies van een partner, vertrek van een collega of wisseling van management en/of directie. Soms vindt alles zijn weg wel weer, soms blijven de vragen bestaan en kunnen ze leiden tot mentale klachten en verlies van plezier in het werk en disfunctioneren.

Wat kunnen wij voor je betekenen?

De taak van een loopbaancoach is je te helpen meer succes te behalen uit jouw loopbaan. Wanneer je komt met een vraag over je loopbaan, wordt er goed geluisterd en de juiste vragen gesteld om te kijken waar de behoefte ligt en wat het probleem op dit moment is. Het is belangrijk dat de kernvraag naar boven komt.  Vervolgens wordt er samen gekeken naar de gewenste toekomstige situatie. Wat wil je bereiken? Wat is jouw doel met coaching? Dan pas kan er worden gekeken hoe een doel vertaald wordt naar een concreet plan.

Een goede loopbaancoach helpt jou om zelf met de antwoorden te komen op kritische vragen. Dankzij kennis en expertise van een loopbaancoach zal  je persoonlijk inzicht worden vergroot. In sommige gevallen wordt er gebruik gemaakt van een loopbaantest. Met behulp van een test, welke bestaat uit verschillende vragen, kan snel inzicht worden verkregen in je interesses, vaardigheden en persoonlijkheid.

Daarnaast kan een coach je ook vertellen wat is opgevallen tijdens de coaching. Dit om te helpen je bewust te maken van eigen handelingen en gedrag. Hoe meer bewustzijn, hoe meer je zelf de touwtjes in handen hebt om te veranderen in de richting van het gewenste doel. Doel is dat je weer datgene gaat doen waarin je geïnspireerd en uitgedaagd wordt en betekenisvolle bijdrage mag leveren aan de wereld om je heen. Iets doen wat energie kost maar ook energie geeft. En wat dat is, dat is voor ieder individu nou juist zo anders.

Meer informatie